raadhuis zundert

(Bron/foto: gemeente Zundert)

Vanavond is er een openbare vergadering Het Besluit.
Hierin staat o.a. het nieuwe coalitieakkoord op de agenda.
Ook benoemt de gemeenteraad nieuwe wethouders.

De volledige agenda is als volgt:

Zonder debat:

Aanvraag suppletie-uitkering NGE onderzoek.

▪️ Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020.

Met debat:

▪️ Coalitieakkoord 2022-2026 “Realistisch en samen vooruit”.

▪️ Raadsbrede thema’s coalitievorming.

▪️ Benoeming wethouders.

▪️ Toelating raadslid mevrouw Christianen-Vriens.

▪️ Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zundert 2022.

▪️ Stand van zaken ontwerp Risten.

Deze vergadering vindt plaats in ons raadhuis. Aanvang: 20.00 uur.

Vergadering live volgen ➥ zundert.notubiz.nl.