(Bron/foto: gemeente Zundert)

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 6 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal’ vast te stellen
  • Kent de voetbalverenigingen een eenmalige subsidie van € 5.000 toe voor de organisatie van cursussen pupillentrainer en jeugdtrainer
  • Stelt de Raad voor om het minimabeleid 2022-2026 ‘Iedereen doet mee’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Goorbaan 1, Goorbaan 1a en Klein Zundertseweg 32 in Zundert’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Raambergweg 13 in Klein Zundert’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Molendreef in Wernhout’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Eldertstraat 1b in Klein Zundert’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat in Rijsbergen’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Goorbaan 5 en 9 in Zundert’ vast te stellen

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (6 september).