(Bron/foto: gemeente Zundert)

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 6 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal’ vast te stellen
  • Kent de voetbalverenigingen een eenmalige subsidie van € 5.000 toe voor de organisatie van cursussen pupillentrainer en jeugdtrainer
  • Stelt de Raad voor om het minimabeleid 2022-2026 ‘Iedereen doet mee’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Goorbaan 1, Goorbaan 1a en Klein Zundertseweg 32 in Zundert’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Raambergweg 13 in Klein Zundert’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Molendreef in Wernhout’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Eldertstraat 1b in Klein Zundert’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat in Rijsbergen’ vast te stellen
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Goorbaan 5 en 9 in Zundert’ vast te stellen

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (6 september).

Vorig artikelAandacht voor moeite met lezen en schrijven in de bieb.
Volgend artikelBloemencorso bij Omroep Max zaterdag 17 september 2022