(Bron/foto: Zundertbreed – Brabantse Delta)

Vanaf dinsdag 13 september wordt het uren onttrekkingsverbod oppervlaktewater ingetrokken(zie figuur 1)

De afgelopen week is er in het beheergebied 45 – 100 mm neerslag gevallen. De watervraag voor de landbouw is hiermee sterk afgenomen. De watervraag neemt ook af omdat het groeiseizoen op het einde is. Er wordt de komende periode wisselvallig weer verwacht met gematigde temperaturen. Het urenverbod is niet meer nodig. Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Deze overzichtskaart wordt op dinsdag 13 september wanneer het verbod ingaat bijgewerkt.

De zakkende grondwaterstanden en het uitblijven van noemenswaardige neerslag zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl

Afbeelding: Alle ingestelde onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater vanaf dinsdag 13 september 2022