(Bron/foto: Het Kaffee)

Zondag 27 November
Moerse Bossen en Oude Buisse Heide
We starten in de Moeren, bij het café “In den Anker”.

De Moeren bestaat uit bos, weiland, akkers, vennetjes en poelen. In het bos liggen weilanden en akkers die Natuurmonumenten beheert. Hier worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Als resultaat van dit ecologische beheer groeit er een scala aan akkerkruiden als leeuwenklauw, klaproos en korenbloem. Op de bloemrijke graslanden bloeien echte koekoeksbloem en duizendguldenkruid. We wandelen langs de turfvaart en pakken een lusje in het natuurgebied de Pannenhoef om in het landgoed Kievitsmoeren te komen.

Abdij Maria Toevlucht De Kievitsmoeren vormt de schakel met landgoederen De Moeren, de Pannenhoef en de Lange Maten. Die groene oase rondom het klooster is karakteristiek voor het landgoed. Ook bijzonder is het Sterrebos. Dat is een oud meditatiebos, dat nog altijd voor diezelfde doeleinden wordt gebruikt. We lopen verder en komen in het natuurgebied De Lange Maten. De Lange Maten is van oorsprong een hoogveengebied. De Lange Maten vormt samen met De Reten, De Moeren, de Oude Buisse Heide, Wallsteijn en de Pannenhoef van Het Brabants Landschap een groot aaneengesloten natuurgebied.

Na dit mooie gebied komen we weer in het landgoed De Moeren. Via de wegen Witte Moeren en Hoekvensedreef komen we in het natuurgebied “De Reten”. De Reten is een heidegebied en natuurgebied. Vanuit het natuurgebied de Reten lopen we in het landgoed “De Oude Buisse Heide”. Na een poosje door de Oude Buisse Heide te hebben gelopen komen we in het land- en natuurgebied Wallsteijn.
Landgoed Wallsteijn Wallsteijn is ontstaan na het afgraven van het hoogveen.
Tot halverwege de 18e eeuw werd turf via volgeladen platbodems over de turfvaart naar de haven vervoerd. Wallsteijn bestaat uit naald- en loofbos met oude eikenlanen, afgewisseld met door houtwallen omgeven landbouwgronden.

Inschrijven € 7,50 p.p.
Vertrek 10.00 uur het Kaffee-St.Bavostraat 79-Rijsbergen…..hetkaffee@hotmail.com