Het nieuwe college met v.l.n.r. Ellie Kools-Hereijgers, Ralph Bogers, Joyce Vermue, Twan Zopfi, Judith Kuijpers en Freek Compagne.

(Bron: internetbode – Foto: photosandfeelings)
Door: Addo Sprangers

In het Raadhuis in Zundert zijn na de raadsvergadering dinsdagavond de nieuwe vier wethouders van de gemeente Zundert beëdigd. De komende vier jaar vormen zij samen met burgemeester Joyce Vermue het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Ook gemeentesecretaris Freek Compagne behoort officieel tot het gezelschap. Het gaat om vier wethouders: Ralph Bogers (ONPL), Ellie Kools-Hereijgers (ONPL), Judith Kuijpers (D66) en Twan Zopfi (CDA), samen goed voor 3 fte. Kools-Hereijgers en Kuijpers gaan het wethouderschap namelijk beiden parttime invullen. Het nieuwe college is vandaag officieel gestart.

Portefeuilleverdeling

De 45-jarige CDA’er Twan Zopfi maakte de voorbije bestuursperiode ook al deel uit van het college en kan als enige buigen op ervaring als wethouder. Hij heeft vooralsnog de onderdelen Sociaal Domein, Sport, Digitalisering en HR-beleid en Personeel in zijn portefeuille toegekend gekregen. De 59-jarige Ellie Kools-Hereijgers zat namens ONPL twaalf jaar in de gemeenteraad, waarvan de laatste vier jaar als fractieleider. Haar portefeuille telt de onderdelen Ruimtelijke Ordening, Water, Openbare Werken en Openbaar Groen. Haar partijgenoot Ralph Bogers (47) gaat als nieuw gezicht in de Zundertse politiek aan de slag met de portefeuille Financiën, Wonen en Volkshuisvesting, Economie, Mobiliteit, Duurzaamheid en Toerisme en Recreatie. Judith Kuijpers (40) ten slotte ontfermt zich namens D66 over de portefeuille Onderwijs, Cultuur, Afval en Maatschappelijk Vastgoed. De definitieve portefeuilleverdeling wordt bekendgemaakt na het constituerend beraad van het college van burgemeester en wethouders op 21 juni. De beëdiging van de wethouders kan overigens geen verrassing worden genoemd. Afgelopen maand was er in Zundert al witte rook na de afgeronde formatiegesprekken tussen ONPL (met vijf zetels de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen), CDA en D66. De door ONPL aangestelde informateur kon toen al melden een coalitieakkoord én een nieuw college te hebben.

Coalitieakkoord 2022-2026 

ONPL, CDA en D66 gaan de komende vier jaar aan de slag met het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Realistisch en Samen Vooruit’. De drie partijen melden daarbij goed en stabiel beleid na te streven. De Zundertse kernwaarden ‘Groen, Gedreven, Gemeenschapszin’ vormen de basis voor de ambities in het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. De coalitiepartijen geven daarbij aan te willen zorgen voor bestuurlijke stabiliteit én het verwezenlijken van vernieuwing op een aantal thema’s, waaronder Dienstverlenend en Betrokken Zundert. Met dat thema wordt doelbewust begonnen.“Hierin komt namelijk naar voren wat we belangrijk vinden aan de houding van bestuur en organisatie naar inwoners, ondernemers en organisaties bij alles wat we in de komende vier jaar willen gaan doen,” zo staat het in het coalitieakkoord. De andere ambities staan verwoord onder Aantrekkelijk en Ondernemend Zundert, onder Sociaal en Vitaal Zundert en onder Veilig en Weerbaar Zundert.

Drie grote thema’s

De coalitie heeft de raad uitgenodigd om samen te werken op drie thema’s. De thema’s zijn: dienstverlening, buitengebied en tracékeuze zuidelijke verkeersontsluiting. Op dinsdagavond 31 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met dit voorstel.