(Bron/foto: Buurtpreventie/ZundertBreed)

Buurtpreventie Zundert heeft de Facebook-accounts ‘Zundert Alert’ en ‘buurtpreventiezundert’ weten in te lijven.

De beheerders van beide Facebook-accounts hadden al eerder aangegeven te willen stoppen en onder te willen brengen bij Buurtpreventie Zundert.
Tot op heden opereerden deze beide Facebookpagina’s volledig onafhankelijk van Buurtpreventie Zundert. Deze laatste heeft recent binnen eigen gelederen een aantal vrijwilligers bereid gevonden de Facebook-pagina’s te gaan beheren.

De Facebook-pagina ‘Zundert Alert’ behoudt wel haar naam maar gaat verder met het logo van Buurtpreventie Zundert, met als vermelding Zundert Alert.

De voormalige Facebook-pagina ‘buurtpreventiezundert’ wordt overgenomen door Buurtpreventie Zundert en Zundert Alert. Zij zal worden afgebouwd en uiteindelijk stoppen.

In deze tijd van social media is Facebook niet meer weg te denken. Buurtpreventie Zundert is dan ook blij met deze stappen en hoopt hiermee sneller en adequater te kunnen communiceren met inwoners. Vanaf 1 juli aanstaande zijn de diverse wijzigingen ingegaan.